FANDOM


Lunalight Tiger
月光虎(ムーンライト・タイガー)
LunalightTiger-SHVI-EN-C-1E
 Tên Nhật (Kana)
月光虎
ムーンライト・タイガー
 Tên Nhật (Chuẩn) 月光虎
ムーンライト・タイガー
 Tên Nhật (rōmaji) Mūnraito Taigā
 Tên Nhật (Dịch) Moonlight Tiger
 Loại bài Quái thú Dao động
 Hệ QUANG QUANG
 Cấp sao 3 CG StarCG StarCG Star
 Giới hạn Dao động PendulumScale 5
 Loại Beast-Warrior / Pendulum / Effect
 CÔNG / THỦ 1200 / 800
 Mã số 83190280
 Loại Hiệu ứng
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Tình trạng OCG/TCG
OCG Không Giới hạn TCG Không Giới hạn

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.