FANDOM


Lunalight Tiger
月光虎(ムーンライト・タイガー)
LunalightTiger-SHVI-EN-C-1E
 Tên Nhật (Kana)
月光虎
ムーンライト・タイガー
 Tên Nhật (Chuẩn) 月光虎
ムーンライト・タイガー
 Tên Nhật (rōmaji) Mūnraito Taigā
 Tên Nhật (Dịch) Moonlight Tiger
 Loại bài Quái thú Dao động
 Hệ QUANG QUANG
 Cấp sao 3 CG StarCG StarCG Star
 Giới hạn Dao động PendulumScale 5
 Loại Beast-Warrior / Pendulum / Effect
 CÔNG / THỦ 1200 / 800
 Mã số 83190280
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
OCG Không Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác