FANDOM


Lunalight White Rabbit
月光白兎(ムーンライト・ホワイト・ラビット)
LunalightWhiteRabbit-SHVI-EN-C-1E
 Tên Nhật (Kana)
月光白兎
ムーンライト・ホワイト・ラビット
 Tên Nhật (Chuẩn) 月光白兎
ムーンライト・ホワイト・ラビット
 Tên Nhật (rōmaji) Mūnraito Howaito Rabitto
 Tên Nhật (Dịch) Moonlight White Rabbit
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ ÁM ÁM
 Cấp sao 2 CG StarCG Star
 Loại Beast-Warrior / Effect
 CÔNG / THỦ 800 / 800
 Mã số 84812868
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
OCG Không Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác