Fandom

Yugi-OH Vietnames Translate Wiki

Mã vạch

7.175bài viết
trên wikia này
Add New Page
Bình luận0 Share

Một Mã vạch/QR code (viết tắt từ Quick Response Code) là một ma trận các mã vạch 2-chiều chỉ được tìm thấy trên các lá bài Duel Terminal. Nó được in tại mặt sau, giữa trung tâm của lá bài .

Mặc dù nó được in phía sau của lá bài, nhưng nó không được xem là đánh dấu lên bài vì nó không thể được nhìn thấy bằng mắt thường. Cần một đèn chiếu nền để có thể thấy mã này.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên