Fandom

Yugi-OH Vietnames Translate Wiki

Machina Soldier

7.528bài viết
trên wikia này
Add New Page
Bình luận0 Share
Machina Soldier
マシンナーズ・ソルジャー
MachinaSoldier-LCYW-EN-ScR-1E.png
Nhóm liên quan Machina
Loại bài Quái thú Hiệu ứng
HỆ THỔ EARTH.svg
CẤP SAO 4 CG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svg
Chủng Machine/Effect
ATK/DEF 1600/1500
Mã số 60999392
Loại Hiệu ứng Trigger
Mô tả Hiệu ứng
Khi lá bài này được Triệu hồi Thường trong khi bạn không điều khiển bất kì quái thú nào khác: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú "Machina" từ tay bạn, ngoại trừ "Machina Soldier".
English Description
When this card is Normal Summoned while you control no other monsters: You can Special Summon 1 "Machina" monster from your hand, except "Machina Soldier".

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên