FANDOM


Mad Dog of Darkness
(あん)(こく)狂犬(マッドドッグ)
MadDogofDarkness-YSKR-EN-C-1E
 Tên Nhật (Kana)
あん
こくの
狂犬
マッドドッグ
 Tên Nhật (Chuẩn)
あん
こく
の狂犬
マッドドッグ
 Tên Nhật (rōmaji) Ankoku no Maddo Doggu
 Loại bài Quái thú Thường
 Hệ ÁM ÁM
 Cấp sao 4 CG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Beast
 CÔNG / THỦ 1900 / 1400
 Mã số 79182538
Tình trạng
Giới hạn
OCG Không Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác