FANDOM


Madolche Baaple
マドルチェ・メェプル
MadolcheBaaple-BP03-EN-C-1E
 Tên Nhật マドルチェ・メェプル
 Tên Nhật (rōmaji) Madoruche Mēpuru
 Tên Nhật (Dịch) Madolche Mehple
 Tên Hàn 마돌체 메이플
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ THỔ THỔ
 Cấp sao 3 CG StarCG StarCG Star
 Loại Beast / Effect
 CÔNG / THỦ 0 / 1800
 Mã số 49374988
 Loại Hiệu ứng
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Tình trạng OCG/TCG
OCG Không Giới hạn TCG Không Giới hạn

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên