FANDOM


Madolche Chouxvalier
マドルチェ・シューバリエ
MadolcheChouxvalier-REDU-EN-R-1E
 Tên Nhật マドルチェ・シューバリエ
 Tên Nhật (rōmaji) Madoruche Shūbarie
 Tên Hàn 마돌체 슈바리에
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ THỔ EARTH
 Cấp sao 4 CG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Warrior / Effect
 CÔNG / THỦ 1700 / 1300
 Mã số 75363626
 Loại Hiệu ứng
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Tình trạng OCG/TCG
OCG Không Giới hạn TCG Không Giới hạn

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên