FANDOM


Madolche Chouxvalier
マドルチェ・シューバリエ
MadolcheChouxvalier-REDU-EN-R-1E
 Tên Nhật マドルチェ・シューバリエ
 Tên Nhật (rōmaji) Madoruche Shūbarie
 Tên Hàn 마돌체 슈바리에
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ THỔ THỔ
 Cấp sao 4 CG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Warrior / Effect
 CÔNG / THỦ 1700 / 1300
 Mã số 75363626
 Loại Hiệu ứng
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Tình trạng OCG/TCG
OCG Không Giới hạn TCG Không Giới hạn

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.