FANDOM


Madolche Hootcake
マドルチェ・ホーットケーキ
MadolcheHootcake-MP14-EN-SR-1E
 Tên Nhật マドルチェ・ホーットケーキ
 Tên Nhật (rōmaji) Madoruche Hōtokēki
 Tên Hàn 마돌체 훗케이크
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ THỔ THỔ
 Cấp sao 3 CG StarCG StarCG Star
 Loại Beast / Effect
 CÔNG / THỦ 1500 / 1100
 Mã số 91350799
 Loại Hiệu ứng
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Tình trạng OCG/TCG
OCG Không Giới hạn TCG Không Giới hạn

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.