FANDOM


Madolche Magileine
マドルチェ・マジョレーヌ
MadolcheMagileine-REDU-EN-SR-1E.png
 Tên Nhật マドルチェ・マジョレーヌ
 Tên Nhật (rōmaji) Madoruche Majorēnu
 Tên Hàn 마돌체 마죠레느
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ THỔ EARTH.svg
 Cấp sao 4 CG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svg
 Loại Spellcaster / Effect
 CÔNG / THỦ 1400 / 1200
 Mã số 11868731
 Loại Hiệu ứng
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Tình trạng OCG/TCG
OCG Không Giới hạn TCG Không Giới hạn

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên