FANDOM


Madolche Magileine
マドルチェ・マジョレーヌ
MadolcheMagileine-REDU-EN-SR-1E
 Tên Nhật マドルチェ・マジョレーヌ
 Tên Nhật (rōmaji) Madoruche Majorēnu
 Tên Hàn 마돌체 마죠레느
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ THỔ THỔ
 Cấp sao 4 CG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Spellcaster / Effect
 CÔNG / THỦ 1400 / 1200
 Mã số 11868731
 Loại Hiệu ứng
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Tình trạng OCG/TCG
OCG Không Giới hạn TCG Không Giới hạn

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.