FANDOM


Madolche Puddingcess
マドルチェ・プディンセス
MadolchePuddingcess-AP07-EN-C-UE
 Tên Nhật マドルチェ・プディンセス
 Tên Nhật (rōmaji) Madoruche Pudinsesu
 Tên Nhật (Dịch) Madolche Puddincess
 Tên Hàn 마돌체 푸딩세스
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ THỔ THỔ
 Cấp sao 5 CG StarCG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Fairy / Effect
 CÔNG / THỦ 1000 / 1000
 Mã số 74641045
 Loại Hiệu ứng
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Tình trạng OCG/TCG
OCG Không Giới hạn TCG Không Giới hạn

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.