FANDOM


Magical Abductor
マジカル・アブダクター
MagicalAbductor-CORE-EN-R-1E
 Tên Nhật マジカル・アブダクター
 Tên Nhật (rōmaji) Majikaru Abudakutā
 Loại bài Quái thú Dao động
 Hệ THỔ THỔ
 Cấp sao 4 CG StarCG StarCG StarCG Star
 Giới hạn Dao động PendulumScale 3
 Loại Spellcaster / Pendulum / Effect
 CÔNG / THỦ 1700 / 1400
 Mã số 10239627
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
OCG Không Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác