FANDOM


Magical Abductor
マジカル・アブダクター
MagicalAbductor-CORE-EN-R-1E
 Tên Nhật マジカル・アブダクター
 Tên Nhật (rōmaji) Majikaru Abudakutā
 Loại bài Quái thú Dao động
 Hệ THỔ THỔ
 Cấp sao 4 CG StarCG StarCG StarCG Star
 Giới hạn Dao động PendulumScale 3
 Loại Spellcaster / Pendulum / Effect
 CÔNG / THỦ 1700 / 1400
 Mã số 10239627
 Loại Hiệu ứng
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Tình trạng OCG/TCG
OCG Không Giới hạn TCG Không Giới hạn

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên