FANDOM


Magical Undertaker
マジカル・アンダーテイカー
MagicalUndertaker-BP03-EN-C-1E
 Tên Nhật マジカル・アンダーテイカー
 Tên Hàn 매지컬 언더테이커
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ ÁM ÁM
 Cấp sao 2 CG StarCG Star
 Loại Spellcaster / Flip / Effect
 CÔNG / THỦ 400 / 400
 Mã số 30608985
 Loại Hiệu ứng
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Tình trạng OCG/TCG
OCG Không Giới hạn TCG Không Giới hạn

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.