FANDOM


Magician's Robe
マジシャンズ・ローブ
MagiciansRobe-TDIL-EN-C-1E
 Tên Việt Áo Choàng của Thuật Sư
 Tên Nhật マジシャンズ・ローブ
 Tên Nhật (rōmaji) Majishanzu Rōbu
 Tên Hàn 매지션즈 로브
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ ÁM ÁM
 Cấp sao 2 CG StarCG Star
 Loại Spellcaster / Effect
 CÔNG / THỦ 700 / 2000
 Mã số 71696014
 Loại Hiệu ứng
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Tình trạng OCG/TCG
OCG Không Giới hạn TCG Không Giới hạn

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.