FANDOM


Magician's Robe
マジシャンズ・ローブ
MagiciansRobe-TDIL-EN-C-1E
 Tên Việt Áo Choàng của Thuật Sư
 Tên Nhật マジシャンズ・ローブ
 Tên Nhật (rōmaji) Majishanzu Rōbu
 Tên Hàn 매지션즈 로브
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ ÁM DARK
 Cấp sao 2 CG StarCG Star
 Loại Spellcaster / Effect
 CÔNG / THỦ 700 / 2000
 Mã số 71696014
 Loại Hiệu ứng
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Tình trạng OCG/TCG
OCG Không Giới hạn TCG Không Giới hạn

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên