FANDOM


Magician's Rod
マジシャンズ・ロッド
MagiciansRod-TDIL-EN-SR-1E.png
 Tên Việt Gậy của Thuật Sư
 Tên Nhật マジシャンズ・ロッド
 Tên Nhật (rōmaji) Majishanzu Roddo
 Tên Hàn 매지션즈 로드
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ ÁM DARK.svg
 Cấp sao 3 CG Star.svgCG Star.svgCG Star.svg
 Loại Spellcaster / Effect
 CÔNG / THỦ 1600 / 100
 Mã số 07084129
 Loại Hiệu ứng
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Tình trạng OCG/TCG
OCG Không Giới hạn TCG Không Giới hạn

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên