FANDOM


Magician's Valkyria
マジシャンズ・ヴァルキリア
MagiciansValkyria-YSYR-EN-C-1E
 Tên Nhật マジシャンズ・ヴァルキリア
 Tên Nhật (rōmaji) Majishanzu Varukiria
 Tên Hàn 매지션스 발키리어
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ QUANG QUANG
 Cấp sao 4 CG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Spellcaster / Effect
 CÔNG / THỦ 1600 / 1800
 Mã số 80304126
 Loại Hiệu ứng
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Tình trạng OCG/TCG
OCG Không Giới hạn TCG Không Giới hạn

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.