Fandom

Yugi-OH Vietnames Translate Wiki

Magician Navigation

7.527bài viết
trên wikia này
Add New Page
Bình luận0 Share
Magician Navigation
マジシャンズ・ナビゲート
MagicianNavigation-TDIL-EN-ScR-1E.png
 Tên Việt Sự Dẫn Đường của Thuật Sư
 Tên Nhật マジシャンズ・ナビゲート
 Tên Nhật (rōmaji) Majishanzu Nabigēto
 Tên Nhật (Dịch) Magician's Navigate
 Tên Hàn 매지션즈 내비게이트
 Loại bài Bài Bẫy TRAP.svg
 Thuộc tính Thông thường Normal.svg
 Mã số 07922915
 Loại Hiệu ứng
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Tình trạng OCG/TCG
OCG Unlimited TCG Unlimited

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên