FANDOM


Magician of Black Chaos
マジシャン・オブ・ブラックカオス
MagicianofBlackChaos-YGLD-EN-UR-1E
 Tên Nhật マジシャン・オブ・ブラックカオス
 Tên Nhật (rōmaji) Majishan Obu Burakku Kaosu
 Tên Hàn 매지션 오브 블랙 카오스
 Loại bài Quái thú Tế lễ
 Hệ ÁM ÁM
 Cấp sao 8 CG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Spellcaster / Ritual
 CÔNG / THỦ 2800 / 2600
 Mã số 30208479
 Loại Hiệu ứng
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Tình trạng OCG/TCG
OCG Không Giới hạn TCG Không Giới hạn

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên