FANDOM


Magician of Dark Illusion
マジシャン・オブ・ブラック・イリュージョン
MagicianofDarkIllusion-TDIL-EN-SR-1E
 Tên Việt Thuật Sư của Ảo Ảnh Bóng Tối
 Tên Nhật マジシャン・オブ・ブラック・イリュージョン
 Tên Nhật (rōmaji) Majishan obu Burakku Iryūjon
 Tên Nhật (Dịch) Magician of Black Illusion
 Tên Hàn 매지션 오브 블랙 일루전
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ ÁM ÁM
 Cấp sao 7 CG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Spellcaster / Effect
 CÔNG / THỦ 2100 / 2500
 Mã số 35191415
 Loại Hiệu ứng
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Tình trạng OCG/TCG
OCG Không Giới hạn TCG Không Giới hạn

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.