Fandom

Yugi-OH Vietnames Translate Wiki

Magician of Dark Illusion

7.248bài viết
trên wikia này
Add New Page
Bình luận0 Share
Magician of Dark Illusion
マジシャン・オブ・ブラック・イリュージョン
MagicianofDarkIllusion-TDIL-EN-SR-1E.png
 Tên Việt Thuật Sư của Ảo Ảnh Bóng Tối
 Tên Nhật マジシャン・オブ・ブラック・イリュージョン
 Tên Nhật (rōmaji) Majishan obu Burakku Iryūjon
 Tên Nhật (Dịch) Magician of Black Illusion
 Tên Hàn 매지션 오브 블랙 일루전
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ ÁM DARK.svg
 Cấp sao 7 CG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svg
 Loại Spellcaster / Effect
 CÔNG / THỦ 2100 / 2500
 Mã số 35191415
 Loại Hiệu ứng
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Tình trạng OCG/TCG
OCG Unlimited TCG Unlimited

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên