Fandom

Yugi-OH Vietnames Translate Wiki

Magicians' Defense

6.779bài viết
trên wikia này
Add New Page
Bình luận0 Share
Magicians' Defense
マジシャンズ・プロテクション
MagiciansDefense-MVP1-EN-UR-1E.png
 Tên Nhật マジシャンズ・プロテクション
 Tên Nhật (rōmaji) Majishanzu Purotekushon
 Tên Nhật (Dịch) Magicians' Protection
 Loại bài Bài Bẫy TRAP.svg
 Thuộc tính Duy trì Continuous.svg
 Mã số 89448140
 Loại Hiệu ứng Continuous-like, Trigger-like
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Tình trạng OCG/TCG
OCG Unlimited TCG Unlimited
[[Category:]]

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên