Fandom

Yugi-OH Vietnames Translate Wiki

Maiden with Eyes of Blue

5.817bài viết
trên wikia này
Add New Page
Bình luận0 Share
Maiden with Eyes of Blue
青き眼の乙女
MaidenwithEyesofBlue.jpg
Nhóm liên quan Blue-Eyes
Loại bài Quái thú Hiệu ứng
HỆ QUANG LIGHT.svg
CẤP SAO 1 CG Star.svg
Chủng Spellcaster/Tuner
ATK/DEF 0/0
Mã số 88241506
Loại Hiệu ứng Trigger, Quick, Condition
Mô tả Hiệu ứng
Khi lá này bị chọn làm mục tiêu tấn công: Bạn có thể phủ định sự tấn công đó, và nếu làm vậy, thay đổi tư thế chiến đấu của lá này, sau đó bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 "Blue-Eyes White Dragon" từ trên tay, Bộ bài, hoặc trong Mộ bài. Vào lượt của đôi bên, khi có bài hoặc hiệu ứng kích hoạt chọn mục tiêu lá mặt-ngửa này (trừ trong Bước Thiệt hại): Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 "Blue-Eyes White Dragon" từ trên tay, Bộ bài, hoặc trong Mộ bài. Bạn chỉ có thể dùng 1 hiệu ứng của "Maiden with Eyes of Blue" mỗi lượt, và duy nhất 1 lần trong lượt đó.
English Description
When this card is targeted for an attack: You can negate the attack, and if you do, change the battle position of this card, then you can Special Summon 1 "Blue-Eyes White Dragon" from your hand, Deck, or Graveyard. During either player's turn, when a card or effect is activated that targets this face-up card (except during the Damage Step): You can Special Summon 1 "Blue-Eyes White Dragon" from your hand, Deck, or Graveyard. You can only use 1 "Maiden with Eyes of Blue" effect per turn, and only once that turn.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên