FANDOM


Majespecter Sonics
マジェスペクター・ソニック
MajespecterSonics-BOSH-EN-C-1E
 Tên Nhật マジェスペクター・ソニック
 Tên Nhật (rōmaji) Majesupekutā Sonikku
 Tên Nhật (Dịch) Majespecter Sonic
 Loại bài Bài Phép Phép
 Thuộc tính Tức thời Quick-Play
 Mã số 13611090
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
OCG Không Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
[[Category:]]