FANDOM


Majesty's Fiend
威光魔人(マジェスティー・デビル)
MajestysFiend-CT12-EN-SR-LE
 Tên Nhật (Kana)
威光魔人
マジェスティー・デビル
 Tên Nhật (Chuẩn) 威光魔人
マジェスティー・デビル
 Tên Nhật (rōmaji) Majesutī Debiru
 Tên Nhật (Dịch) Majesty Devil
 Tên Hàn 마제스티 데블
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ QUANG QUANG
 Cấp sao 6 CG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Fiend / Effect
 CÔNG / THỦ 2400 / 1000
 Mã số 33746252
 Loại Hiệu ứng
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Tình trạng OCG/TCG
OCG Không Giới hạn TCG Không Giới hạn

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.