FANDOM


Majiosheldon
アドバンス・ディボーター
Majiosheldon-LVAL-EN-SP-1E
 Tên Nhật アドバンス・ディボーター
 Tên Nhật (rōmaji) Adobansu Dibōtā
 Tên Nhật (Dịch) Advance Devoter
 Tên Hàn 어드벤스 디보터
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ THỦY THỦY
 Cấp sao 3 CG StarCG StarCG Star
 Loại Warrior / Effect
 CÔNG / THỦ 800 / 2000
 Mã số 59951714
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
OCG Không Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác