FANDOM


Majiosheldon
アドバンス・ディボーター
Majiosheldon-LVAL-EN-SP-1E
 Tên Nhật アドバンス・ディボーター
 Tên Nhật (rōmaji) Adobansu Dibōtā
 Tên Nhật (Dịch) Advance Devoter
 Tên Hàn 어드벤스 디보터
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ THỦY THỦY
 Cấp sao 3 CG StarCG StarCG Star
 Loại Warrior / Effect
 CÔNG / THỦ 800 / 2000
 Mã số 59951714
 Loại Hiệu ứng
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Tình trạng OCG/TCG
OCG Không Giới hạn TCG Không Giới hạn

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên