FANDOM


Majiosheldon
アドバンス・ディボーター
Majiosheldon-LVAL-EN-SP-1E
 Tên Nhật アドバンス・ディボーター
 Tên Nhật (rōmaji) Adobansu Dibōtā
 Tên Nhật (Dịch) Advance Devoter
 Tên Hàn 어드벤스 디보터
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ THỦY THỦY
 Cấp sao 3 CG StarCG StarCG Star
 Loại Warrior / Effect
 CÔNG / THỦ 800 / 2000
 Mã số 59951714
 Loại Hiệu ứng
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Tình trạng OCG/TCG
OCG Không Giới hạn TCG Không Giới hạn

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.