FANDOM


Maju Garzett
(ごう)(せい)()(じゅう) ガーゼット
MajuGarzett-DR1-EN-C-UE
 Tên Nhật (Kana)
ごう
せい
じゅう ガーゼット
 Tên Nhật (Chuẩn)
ごう
せい
じゅう
ガーゼット
 Tên Nhật (rōmaji) Gōsei Majū Gāzetto
 Tên Nhật (Dịch) Synthetic Demon Beast Garzett
 Tên Hàn 합성마수 가제트
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ ÁM ÁM
 Cấp sao 7 CG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Fiend / Effect
 CÔNG / THỦ ? / 0
 Mã số 08794435
 Loại Hiệu ứng
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Tình trạng OCG/TCG
OCG Không Giới hạn TCG Không Giới hạn

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.