Fandom

Yugi-OH Vietnames Translate Wiki

Malacoda, Netherlord of the Burning Abyss

7.577bài viết
trên wikia này
Add New Page
Bình luận0 Share
Malacoda, Netherlord of the Burning Abyss
()(がん)()(しん) ヘルレイカー
MalacodaNetherlordoftheBurningAbyss-SECE-EN-ScR-1E.png
 Tên Nhật (Kana)
がんの
しん ヘルレイカー
 Tên Nhật (Chuẩn)
がん
の鬼
しん
ヘルレイカー
 Tên Nhật (rōmaji) Higan no Kishin Herureikā
 Tên Nhật (Dịch) Hellraker, Fierce God of the Afterlife
 Loại bài Quái thú Tế lễ
 Hệ ÁM DARK.svg
 Cấp sao 6 CG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svg
 Loại Fiend / Ritual / Effect
 CÔNG / THỦ 2700 / 2200
 Mã số 35330871
 Loại Hiệu ứng
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Tình trạng OCG/TCG
OCG Không Giới hạn TCG Không Giới hạn

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên