FANDOM


Malacoda, Netherlord of the Burning Abyss
()(がん)()(しん) ヘルレイカー
MalacodaNetherlordoftheBurningAbyss-SECE-EN-ScR-1E
 Tên Nhật (Kana)
がんの
しん ヘルレイカー
 Tên Nhật (Chuẩn)
がん
の鬼
しん
ヘルレイカー
 Tên Nhật (rōmaji) Higan no Kishin Herureikā
 Tên Nhật (Dịch) Hellraker, Fierce God of the Afterlife
 Loại bài Quái thú Tế lễ
 Hệ ÁM ÁM
 Cấp sao 6 CG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Fiend / Ritual / Effect
 CÔNG / THỦ 2700 / 2200
 Mã số 35330871
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
OCG Không Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác