FANDOM


Malefic cover

"Malefic", được gọi là "Sin" (Sin(シン) Shin) trong OCG, đây là archetype những lá bài được giới thiệu trong Yu-Gi-Oh! 3D Bonds Beyond Time và được sử dụng bởi Paradox.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên