FANDOM


Malefic Red-Eyes B. Dragon
Sin(シン) 真紅眼の黒竜(レッドアイズ・ブラックドラゴン)
MaleficRedEyesBDragon-YMP1-EN-ScR-LE
 Tên Nhật (Kana)
Sin
シン
真紅眼の黒竜
レッドアイズ・ブラックドラゴン
 Tên Nhật (Chuẩn) Sin
シン
真紅眼の黒竜
レッドアイズ・ブラックドラゴン
 Tên Nhật (rōmaji) Shin Reddoaizu Burakkudoragon
 Tên Nhật (Dịch) Sin Red-Eyes Black Dragon
 Tên Hàn Sin 붉은 눈의 흑룡
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ ÁM ÁM
 Cấp sao 7 CG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Dragon / Effect
 CÔNG / THỦ 2400 / 2000
 Mã số 55343236
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
OCG Không Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.