FANDOM


Malefic Truth Dragon
Sin(シン) トゥルース・ドラゴン
MaleficTruthDragon-SP14-EN-C-1E
 Tên Nhật (Kana)
Sin
シン トゥルース・ドラゴン
 Tên Nhật (Chuẩn) Sin
シン
トゥルース・ドラゴン
 Tên Nhật (rōmaji) Shin Turūsu Doragon
 Tên Nhật (Dịch) Sin Truth Dragon
 Tên Hàn Sin() 트루스 드래곤
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ ÁM ÁM
 Cấp sao 12 CG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Dragon / Effect
 CÔNG / THỦ 5000 / 5000
 Mã số 37115575
 Loại Hiệu ứng
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Tình trạng OCG/TCG
OCG Không Giới hạn TCG Không Giới hạn

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.