FANDOM


Malevolent Catastrophe
(じゃ)(しん)(だい)(さい)(がい)
MalevolentCatastrophe-DPBC-EN-C-1E.png
 Tên Nhật (Kana)
じゃ
しんの
だい
さい
がい
 Tên Nhật (Chuẩn)
じゃ
しん
の大
だい
さい
がい
 Tên Nhật (rōmaji) Jashin no Daisaigai
 Tên Nhật (Dịch) Great Disaster of the Wicked God
 Loại bài Bài Bẫy TRAP.svg
 Thuộc tính Thông thường Normal.svg
 Mã số 01224927
 Loại Hiệu ứng
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Tình trạng OCG/TCG
OCG Không Giới hạn TCG Không Giới hạn
[[Category:]]

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên