Fandom

Yugi-OH Vietnames Translate Wiki

Malevolent Catastrophe

5.913bài viết
trên wikia này
Add New Page
Bình luận0 Share

Malevolent Catastrophe
(じゃ)(しん)(だい)(さい)(がい)
MalevolentCatastrophe-DPBC-EN-C-1E.png
 Tên Nhật (Kana)
じゃ
しんの
だい
さい
がい
 Tên Nhật (Chuẩn)
じゃ
しん
の大
だい
さい
がい
 Tên Nhật (rōmaji) Jashin no Daisaigai
 Tên Nhật (Dịch) Great Disaster of the Wicked God
 Loại bài Bài Bẫy TRAP.svg
 Thuộc tính Bài Bẫy Thông thường Normal-N.svg
 Mã số 01224927
 Loại Hiệu ứng Activation Requirement, Effect
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Tình trạng OCG/TCG
OCG Unlimited TCG Unlimited

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên