FANDOM


Marauding Captain
()()(たい)(ちょう)
MaraudingCaptain-LCJW-EN-C-1E
 Tên Nhật (Kana)
きり
こみ
たい
ちょう
 Tên Nhật (Chuẩn)
り込
み隊
たい
ちょう
 Tên Nhật (rōmaji) Kirikomi Taichō
 Tên Hàn 선봉 대장
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ THỔ THỔ
 Cấp sao 3 CG StarCG StarCG Star
 Loại Warrior / Effect
 CÔNG / THỦ 1200 / 400
 Mã số 02460565
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
OCG Không Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác