FANDOM


Mare Mare
タツノオトシオヤ
MareMare-INOV-EN-C-1E
 Tên Nhật タツノオトシオヤ
 Tên Nhật (rōmaji) Tatsunootoshioya
 Tên Nhật (Dịch) Parent Seahorse
 Tên Hàn 어버이해마
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ THỦY THỦY
 Cấp sao 7 CG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Wyrm / Tuner / Effect
 CÔNG / THỦ 2100 / 1400
 Mã số 54537489
 Loại Hiệu ứng
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Tình trạng OCG/TCG
OCG Không Giới hạn TCG Không Giới hạn

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.