FANDOM


Marshmacaron
マシュマカロン
Marshmacaron-MVP1-EN-UR-1E
 Tên Nhật マシュマカロン
 Tên Nhật (rōmaji) Mashumakaron
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ QUANG QUANG
 Cấp sao 1 CG Star
 Loại Fairy / Effect
 CÔNG / THỦ 200 / 200
 Mã số 93749093
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
OCG Không Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác