FANDOM


Mask Change II
マスク・チェンジ・セカンド
MaskChangeII-SDHS-EN-C-1E
 Tên Nhật マスク・チェンジ・セカンド
 Tên Nhật (rōmaji) Masuku Chenji Sekando
 Tên Hàn 마스크 체인지 세컨드
 Loại bài Bài Phép Phép
 Thuộc tính Tức thời Quick-Play
 Mã số 93600443
 Loại Hiệu ứng
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Tình trạng OCG/TCG
OCG Giới hạn 1 TCG Không Giới hạn
[[Category:]]

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên