FANDOM


Masked Beast Des Gardius
()(めん)()(じゅう)デス・ガーディウス
MaskedBeastDesGardius-TAEV-EN-SR-LE
 Tên Nhật (Kana)
めん
じゅうデス・ガーディウス
 Tên Nhật (Chuẩn)
めん
じゅう
デス・ガーディウス
 Tên Nhật (rōmaji) Kamen Majū Desu Gādiusu
 Tên Nhật (Dịch) Masked Demon Beast - Death Guardius
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ ÁM ÁM
 Cấp sao 8 CG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Fiend / Effect
 CÔNG / THỦ 3300 / 2500
 Mã số 48948935
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
OCG Không Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác