FANDOM


Masked Beast Des Gardius
()(めん)()(じゅう)デス・ガーディウス
MaskedBeastDesGardius-TAEV-EN-SR-LE
 Tên Nhật (Kana)
めん
じゅうデス・ガーディウス
 Tên Nhật (Chuẩn)
めん
じゅう
デス・ガーディウス
 Tên Nhật (rōmaji) Kamen Majū Desu Gādiusu
 Tên Nhật (Dịch) Masked Demon Beast - Death Guardius
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ ÁM ÁM
 Cấp sao 8 CG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Fiend / Effect
 CÔNG / THỦ 3300 / 2500
 Mã số 48948935
 Loại Hiệu ứng
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Tình trạng OCG/TCG
OCG Không Giới hạn TCG Không Giới hạn

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.