FANDOM


Masked HERO Dian
M・HERO(マスクドヒーロー) ダイアン
MaskedHERODian-PRC1-EN-ScR-1E
 Tên Việt Người Hùng Ẩn Diện Dạ Kiếm
 Tên Nhật (Kana)
M・HERO
マスクドヒーロー ダイアン
 Tên Nhật (Chuẩn) M・HERO
マスクドヒーロー
ダイアン
 Tên Nhật (rōmaji) Masukudo Hīrō Daian
 Tên Hàn 마스크드 히어로 다이안
 Loại bài Quái thú Dung hợp
 Hệ THỔ THỔ
 Cấp sao 8 CG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Warrior / Fusion / Effect
 CÔNG / THỦ 2800 / 3000
 Mã số 62624486
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
OCG Không Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác