FANDOM


Masked HERO Goka
M・HERO(マスクドヒーロー) (ごう)()
MaskedHEROGoka-GENF-EN-R-1E
 Tên Nhật (Kana)
M・HERO
マスクドヒーロー
ごう
 Tên Nhật (Chuẩn) M・HERO
マスクドヒーロー
ごう
 Tên Nhật (rōmaji) Masukudo Hīrō Gōka
 Tên Hàn 마스크드 히어로 강화
 Loại bài Quái thú Dung hợp
 Hệ HỎA HỎA
 Cấp sao 6 CG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Warrior / Fusion / Effect
 CÔNG / THỦ 2200 / 1800
 Mã số 58147549
 Loại Hiệu ứng
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Tình trạng OCG/TCG
OCG Không Giới hạn TCG Không Giới hạn

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.