FANDOM


Masked HERO Vapor
M・HERO(マスクドヒーロー) ヴェイパー
MaskedHEROVapor-GENF-EN-SR-1E
 Tên Nhật (Kana)
M・HERO
マスクドヒーロー ヴェイパー
 Tên Nhật (Chuẩn) M・HERO
マスクドヒーロー
ヴェイパー
 Tên Nhật (rōmaji) Masukudo Hīrō Veipā
 Tên Hàn 마스크드 히어로 베이퍼
 Loại bài Quái thú Dung hợp
 Hệ THỦY THỦY
 Cấp sao 6 CG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Warrior / Fusion / Effect
 CÔNG / THỦ 2400 / 2000
 Mã số 10920352
 Loại Hiệu ứng
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Tình trạng OCG/TCG
OCG Không Giới hạn TCG Không Giới hạn

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.