Fandom

Yugi-OH Vietnames Translate Wiki

Master Peace, the True Dracoslayer

7.160bài viết
trên wikia này
Add New Page
Bình luận0 Share
Master Peace, the True Dracoslayer
(しん)(りゅう)(けん)()マスター(ピース)
MasterPeacetheTrueDracoslayer-TDIL-EN-UR-1E.png
 Tên Nhật (Kana)
しん
りゅう
けん
しマスター
ピース
 Tên Nhật (Chuẩn)
しん
りゅう
けん
マスターP
ピース
 Tên Nhật (rōmaji) Shinryūkenshi Masutā Pīsu
 Tên Hàn 진룡검사 마스터P(피스)
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ QUANG LIGHT.svg
 Cấp sao 8 CG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svg
 Loại Dragon / Effect
 CÔNG / THỦ 2950 / 2950
 Mã số 34079868
 Loại Hiệu ứng
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Tình trạng OCG/TCG
OCG Unlimited TCG Unlimited

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên