FANDOM


Master Peace, the True Dracoslayer
(しん)(りゅう)(けん)()マスター(ピース)
MasterPeacetheTrueDracoslayer-TDIL-EN-UR-1E
 Tên Nhật (Kana)
しん
りゅう
けん
しマスター
ピース
 Tên Nhật (Chuẩn)
しん
りゅう
けん
マスターP
ピース
 Tên Nhật (rōmaji) Shinryūkenshi Masutā Pīsu
 Tên Hàn 진룡검사 마스터P(피스)
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ QUANG QUANG
 Cấp sao 8 CG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Dragon / Effect
 CÔNG / THỦ 2950 / 2950
 Mã số 34079868
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
OCG Không Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác