FANDOM


Master with Eyes of Blue
(あお)()(さい)()
MasterwithEyesofBlue-SHVI-EN-C-1E.png
 Tên Nhật (Kana)
あおき
めの
さい
 Tên Nhật (Chuẩn)
あお
き眼
の祭
さい
 Tên Nhật (rōmaji) Aokime no Saishi
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ QUANG LIGHT.svg
 Cấp sao 1 CG Star.svg
 Loại Spellcaster / Tuner / Effect
 CÔNG / THỦ 300 / 1200
 Mã số 45644898
 Loại Hiệu ứng
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Tình trạng OCG/TCG
OCG Không Giới hạn TCG Không Giới hạn

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên