FANDOM


Mathematician
マスマティシャン
Mathematician
Loại bài Quái thú Hiệu ứng
HỆ THỔ EARTH
CẤP SAO 3 CG StarCG StarCG Star
Chủng Spellcaster/Effect
ATK/DEF 1500/1500
Mã số 41386308
Loại Hiệu ứng Trigger, Trigger
Mô tả Hiệu ứng
Khi lá này được Triệu hồi Thường: Bạn có thể đưa 1 quái thú Cấp 4 sao trở xuống từ Bộ bài của bạn vào Mộ bài. Khi lá này bị tiêu diệt trong chiến đấu và đưa vào Mộ bài: Bạn có thể rút 1 lá bài.
English Description
When this card is Normal Summoned: You can send 1 Level 4 or lower monster from your Deck to the Graveyard. When this card is destroyed by battle and sent to the Graveyard: You can draw 1 card.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên