Fandom

Yugi-OH Vietnames Translate Wiki

Maxx "C"

6.392bài viết
trên wikia này
Add New Page
Bình luận0 Share
Maxx "C"
(ぞう)(しょく)する(ジー)
MaxxC.png
Loại bài Quái thú Hiệu ứng
HỆ THỔ EARTH.svg
CẤP SAO 2 CG Star.svgCG Star.svg
Chủng Insect/Effect
ATK/DEF 500/200
Mã số 23434538
Loại Hiệu ứng Quick, Condition
Mô tả Hiệu ứng
Vào lượt của đôi bên: Bạn có thể đưa lá này từ tay bạn vào Mộ bài; lượt này, mỗi lần đối phương Triệu hồi Đặc biệt (một số) quái thú, ngay lập tức rút 1 lá bài. Bạn chỉ có thể dùng 1 "Maxx "C"" mỗi lượt.
English Description
During either player's turn: You can send this card from your hand to the Graveyard; this turn, each time your opponent Special Summons a monster(s), immediately draw 1 card. You can only use 1 "Maxx "C"" per turn.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên