FANDOM


Mecha Phantom Beast Blue Impala
幻獣機ブルーインパラス
MechaPhantomBeastBlueImpala
Nhóm liên quan Mecha Phantom Beast
Loại bài Quái thú Hiệu ứng
HỆ PHONG WIND
CẤP SAO 3 CG StarCG StarCG Star
Chủng Machine/Tuner
ATK/DEF 1400/1100
Mã số 67489919
Loại Hiệu ứng Condition, Condition, Continuous, Ignition
Mô tả Hiệu ứng
Không thể dùng làm Nguyên liệu Đồng bộ, trừ khi dùng cho Triệu hồi Đồng bộ quái thú Loại-Machine. Nguyên liệu Đồng bộ khác là quái "Mecha Phantom Beast" trên tay hoặc trên sân của bạn. Khi nào bạn có điều khiển Token, lá này không thể bị hủy trong chiến đấu hoặc bởi hiệu ứng bài. Nếu đối phương có điều khiển quái thú còn bạn thì không: Bạn có thể loại ra ngoài lá này từ trong Mộ bài của bạn; Triệu hồi Đặc biệt 1 "Mecha Phantom Beast Token" (Loại-Machine/PHONG/Cấp 3 sao/ATK 0/DEF 0).

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên