FANDOM


Mecha Phantom Beast Dracossack
幻獣機ドラゴサック
MechaPhantomBeastDracossack
Nhóm liên quan Mecha Phantom Beast
Loại bài Quái thú Xyz
HỆ PHONG WIND
HẠNG SAO 7 Rank StarRank StarRank StarRank StarRank StarRank StarRank Star
Chủng Machine/Xyz/Effect
ATK/DEF 2600/2200
Mã số 22110647
Loại Hiệu ứng Ignition, Continuous, Ignition, Condition
Mô tả Hiệu ứng
2 quái thú Cấp 7 sao
Một lần trong lượt: Bạn có thể tách 1 Nguyên liệu Xyz từ lá này; Triệu hồi Đặc biệt 2 "Mecha Phantom Beast Tokens" (Loại-Machine/PHONG/Cấp 3 sao/ATK 0/DEF 0). Khi nào bạn có điều khiển Token, lá này không thể bị hủy trong chiến đấu hoặc bởi hiệu ứng bài. Một lần trong lượt: Bạn có thể Hi sinh 1 quái "Mecha Phantom Beast", sau đó chọn mục tiêu 1 lá bài trên sân; hủy mục tiêu đó. Lá này không thể tấn công trong lượt mà bạn kích hoạt hiệu ứng này.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên