FANDOM


Mecha Phantom Beast Token
(げん)(じゅう)() トークン
MechaPhantomBeastToken-AT08-JP-C
 Tên Nhật (Kana)
げん
じゅう
き トークン
 Tên Nhật (Chuẩn)
げん
じゅう
トークン
 Tên Nhật (rōmaji) Genjūki Tōkun
 Tên Hàn 환상수기 토큰
 Loại bài Quái thú Thế thân
 Hệ PHONG PHONG
 Cấp sao 3 CG StarCG StarCG Star
 Loại Machine / Token
 CÔNG / THỦ 0 / 0
 Văn bản giới hạn This card cannot be in a Deck.
 Triệu hồi từ hiệu ứng của
 Loại Hiệu ứng
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên