FANDOM


Mecha Phantom Beast Token
(げん)(じゅう)() トークン
MechaPhantomBeastToken-AT08-JP-C
 Tên Nhật (Kana)
げん
じゅう
き トークン
 Tên Nhật (Chuẩn)
げん
じゅう
トークン
 Tên Nhật (rōmaji) Genjūki Tōkun
 Tên Hàn 환상수기 토큰
 Loại bài Quái thú Thế thân
 Hệ PHONG PHONG
 Cấp sao 3 CG StarCG StarCG Star
 Loại Machine / Token
 CÔNG / THỦ 0 / 0
 Văn bản giới hạn This card cannot be in a Deck.
 Triệu hồi từ hiệu ứng của
 Loại Hiệu ứng
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.