FANDOM


Megarock Dragon
メガロック・ドラゴン
MegarockDragon-DR3-EN-SR-UE
 Tên Việt Siêu Thạch Long
 Tên Nhật メガロック・ドラゴン
 Tên Nhật (rōmaji) Megarokku Doragon
 Tên Hàn 메가록 드래곤
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ THỔ THỔ
 Cấp sao 7 CG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Rock / Effect
 CÔNG / THỦ ? / ?
 Mã số 71544954
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
OCG Không Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác