FANDOM


Meklord Astro Mekanikle
()(こう)(しん)マシニクル(インフィニティ)
MeklordAstroMekanikle-LC5D-EN-ScR-1E
 Tên Nhật (Kana)
こう
しんマシニクル
インフィニティ
 Tên Nhật (Chuẩn)
こう
しん
マシニクル∞
インフィニティ
 Tên Nhật (rōmaji) Kikōshin Mashinikuru Infiniti
 Tên Nhật (Dịch) Machine Imperial God Machinicle Infinity
 Tên Hàn 기황신 마시니클∞
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ QUANG QUANG
 Cấp sao 12 CG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Machine / Effect
 CÔNG / THỦ 4000 / 4000
 Mã số 63468625
 Loại Hiệu ứng
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Tình trạng OCG/TCG
OCG Không Giới hạn TCG Không Giới hạn

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.