FANDOM


Meklord Astro Mekanikle
()(こう)(しん)マシニクル(インフィニティ)
MeklordAstroMekanikle-LC5D-EN-ScR-1E
 Tên Nhật (Kana)
こう
しんマシニクル
インフィニティ
 Tên Nhật (Chuẩn)
こう
しん
マシニクル∞
インフィニティ
 Tên Nhật (rōmaji) Kikōshin Mashinikuru Infiniti
 Tên Nhật (Dịch) Machine Imperial God Machinicle Infinity
 Tên Hàn 기황신 마시니클∞
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ QUANG QUANG
 Cấp sao 12 CG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Machine / Effect
 CÔNG / THỦ 4000 / 4000
 Mã số 63468625
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
OCG Không Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác