FANDOM


Melchid the Four-Face Beast
メルキド()(めん)(じゅう)
MelchidtheFourFaceBeast-RP02-EN-C-UE
 Tên Nhật (Kana) メルキド
めん
じゅう
 Tên Nhật (Chuẩn) メルキド四
めん
じゅう
 Tên Nhật (rōmaji) Merukido Shimenjū
 Loại bài Quái thú Thường
 Hệ ÁM ÁM
 Cấp sao 4 CG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Fiend
 CÔNG / THỦ 1500 / 1200
 Mã số 86569121
Tình trạng
Giới hạn
OCG Không Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác