FANDOM


Memory Crusher
記憶破壊者(メモリー•クラっシャー)
MemoryCrusher-CP07-EN-C-UE
 Tên Nhật (Kana)
記憶破壊者
メモリー•クラっシャー
 Tên Nhật (Chuẩn) 記憶破壊者
メモリー•クラっシャー
 Tên Nhật (rōmaji) Memorī Kurasshā
 Tên Hàn 메모리 크러셔
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ ÁM ÁM
 Cấp sao 3 CG StarCG StarCG Star
 Loại Fiend / Effect
 CÔNG / THỦ 1000 / 600
 Mã số 48700891
 Loại Hiệu ứng
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Tình trạng OCG/TCG
OCG Không Giới hạn TCG Không Giới hạn

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.