FANDOM


Memory Crusher
記憶破壊者(メモリー•クラっシャー)
MemoryCrusher-CP07-EN-C-UE
 Tên Nhật (Kana)
記憶破壊者
メモリー•クラっシャー
 Tên Nhật (Chuẩn) 記憶破壊者
メモリー•クラっシャー
 Tên Nhật (rōmaji) Memorī Kurasshā
 Tên Hàn 메모리 크러셔
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ ÁM ÁM
 Cấp sao 3 CG StarCG StarCG Star
 Loại Fiend / Effect
 CÔNG / THỦ 1000 / 600
 Mã số 48700891
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
OCG Không Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.