FANDOM


Memory Loss
もの(わす)
MemoryLoss-MP14-EN-C-1E
 Tên Nhật (Kana) もの
わすれ
 Tên Nhật (Chuẩn) もの忘
わす
 Tên Hàn 건망증
 Loại bài Bài Bẫy Bẫy
 Thuộc tính Thông thường Normal
 Mã số 71098407
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
OCG Không Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
[[Category:]]