FANDOM


"Mermail" (水精鱗(マーメイル) Māmeiru) là archetype thuộc Hệ-THỦY bao gồm các Loại Quái thú như Aqua, Fish, Sea Serpent và được giới thiệu trong "Abyss Rising". Chúng được dùng bởi Brook Walker (Umimi Habara) trong anime Yu-Gi-Oh! ZEXAL. Tên chúng được ghép từ "Mermaid (Nhân ngư)" và "Mail (Giáp)" để chỉ về các nhân ngư mặc giáp chiến đấu.

Mỗi quái thú "Mermail" đều dựa vào các sinh vật thủy sinh trong thực tế hay trong thần thoại.

Mermail cover

"Mermail Abysshilde", "Mermail Abyssgunde" và "Mermail Abysslinde".

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên